เรื่อง สุภาษิต

สุภาษิต หมายถึง คำกล่าวที่ดีงามเป็นความสัตย์จริงทุกสมัย เป็นคำสอนให้ประพฤติดีงาม และคำสุภาษิตนั้นเป็นถ้อยคำสั้น ๆ

แต่กินความลึกน่าเชื่อถือ เช่น

“ตนแลเป็นที่พึ่งของตน “ หมายถึง การทำกิจสิ่งใด ๆ หรือเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นตัวเราเองเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่ง

ของตัวเราเองได้ดีที่สุด

” ชนะตนนั่นแหละเป็นดี “ หมายถึง การชนะใด ๆก็ตามไม่เทียบเท่ากับการชนะใจตนเอง

” ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม “ หมายถึง ผู้ประพฤติดีมีคุณธรรมย่อมได้รับผลดีตอบแทน

” โทษของผู้อื่นเห็นง่ายฝ่ายตนเห็นยาก “ หมายถึง พูดถึงแต่โทษของผู้อื่น เพื่อกลบเกลื่อนความผิดของตัวเอง

” รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา “ ผู้ประพฤติดี มีความรู้ก็ได้ทำงานดีงานเบาไม่ต้องแบกหาม ผู้ประพฤติชั่วก็มีแต่ความตกต่ำ่่

ความรู้ไม่มี ต้องทำงานหนักชีวิตลำบาก

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: